استخدام کارشناس حسابداری و کارشناس بازرگانی در تهران

یک هلدینگ تولیدی صنعتی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…