استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی خانم در یک شرکت در البرز

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…