استخدام کارشناس فروش ،کارشناس توسعه بازار در خراسان رضوی

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از دو نفر افراد واجد…