استخدام کارشناس فروش با حقوق ثابت، پورسانت، بیمه و اضافه کاری

یک شرکت جهت تکمیل کادر مشاورین خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر…