استخدام کارشناس فروش تجهیزات تخصصی خانم در تهران

یک شرکت معتبر تولیدی واقع در پارک فناوری پردیس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…