استخدام کارشناس فروش تلفنی جهت شرکت پخش معتبر – مشهد

به تعدادی کارشناس فروش تلفنی با حقوق ثابت + پورسانت و بیمه تامین اجتماعی جهت شرکت…