استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در خراسان رضوی

یک شرکت معتبر ساختمانی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط…