استخدام کارشناس فنی خودرو ،تکنسین مکانیک، حسابدار /تهران

استخدام نمایندگی ۴۱۷ نگین خودرو نمایندگی ۴۱۷ نگین خودرو جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…