استخدام کارشناس مهندسی صنایع با گرایش ایمنی صنعتی/تهران

یک شرکت خصوصی واقع در شرق تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر…