استخدام کارشناس کنترل کیفیت Qcplan (رشته برق و الکترونیک)

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…