استخدام کارمند اداری مسلط به کامپیوتر و زبان در مشهد

به کارمند اداری مسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی دارای روابط عمومی بسیار بالا در مشهد…