استخدام کارمند فروش تلفنی در یک شرکت آموزشی در تهران

یک شرکت آموزشی  واقع در ولیعصر، رو به روی پارک ملت جهت تکمیل کادر خود در…