استخدام ۵ ردیف شغلی در گروه نرم افزاری پارت /خراسان رضوی

استخدام گروه نرم افزاری دانش بنیان پارت گروه نرم افزاری دانش بنیان پارت جهت تکمیل کادر…