استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی معتبر در تبریز

یک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تامین نیروی انسانی خود در آذربایجان شرقی شهر تبریز به…