استخدام ۶ عنوان شغلی در یک شرکت در اصفهان

یک شرکت معتبر صنعتی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری…