استخدامWaiter از البرز و تهران جهت کار در یک رستوران در تهران

یک رستوران واقع در مجموعه ایران مال جهت تکمیل کادر خود از ساکنین استان های تهران…