استخدام ناجی استخر خانم و آقا جهت کار در تهران

استخدام ناجی استخر در تهران از واجدین شرایط ذیل جهت کار در تهران دعوت به همکاری…

استخدام سرپرست استخر و صندوقدار در تهران

یک مجموعه معتبر فرهنگی ،هنری و ورزشی در غرب تهران جهت تکمیل کادر خود در استان…

استخدام آب نگهدار استخر و کارگر ساده در تهران

استخدام شرکت کنترل نیرو در تهران شرکت کنترل نیرو (یک شرکت معتبر در زمینه تعمیر ونگهداری…

استخدام مدیر استخر و نجات غریق خانم در شهرک غرب تهران

استخدام مدیر استخر و نجات غریق در تهران یک استخر خصوصی واقع در شهرک غرب تهران…