استدام اپراتور لیزر خانم در مرکز درمانی

یک مرکز درمانی واقع در شرق تهران به اپراتور لیزر خانم نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۲۴۴۳۶۷۳۱…