استخدام پلی استرکار ماهر جهت زیرکار مبلمان در مشهد

به پلی استرکار ماهر جهت زیرکار مبلمان در مشهد نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل ۰۹۱۵xxxxxxx (نمایش کامل)

استخدام نیروی پلی استرکار جهت یک واحد تولیدی در مشهد

استخدام یک واحد تولیدی در مشهد یک واحد تولیدی در خین عرب مشهد جهت تکمیل کادر…

استخدام نیروی پلی استرکار مبل و ساختمانی در مشهد

به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر پلی استرکار مبل و ساختمانی در مشهد نیازمندیم. اطلاعات…

استخدام کارگر پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

به چند نفر کارگر پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل…

استخدام تعدادی نیروی پلی استرکار در شهر مشهد

به تعدادی نیروی پلی استرکار در شهر مشهد نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل ۰۹۰۵xxxxxxx (نمایش کامل)

استخدام استادکار پلی استرکار با حقوق عالی در مشهد

به چند استادکار پلی استرکار با حقوق عالی در مشهد نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل ۰۹۰۲xxxxxxx (نمایش…

استخدام پلی استرکار و زیرکار زن پاسنگ مبل راحتی در مشهد

به تعدادی پلی استرکار و زیرکار زن پاسنگ مبل راحتی در مشهد نیازمندیم. موبایل: ۰۹۳۹xxxxxxx (نمایش…

استخدام تعدادی کارگر رنگ کار پلی استرکار چوپ در یک کارگاه

یک کارگاه در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به  تعدادی کارگر رنگ کار پلی…