استخدام کارشناس صنایع غذایی با سابقه کار در صنایع آردی و اسنک

به کارشناس صنایع غذایی با سابقه کار در صنایع آردی و اسنک جهت کار در کارخانه…