استخدام قالبساز تزریق پلاستیک مسلط به اسپارک، تراش و فرز در شهر قدس

آگهی استخدام قالبساز تزریق پلاستیک در شهر قدس بهینه ساز قالب واقع در شهر قدس تهران…