استخدام حسابدار در کارخانه صنعتی قوطی اسپری افشان راه گستر

استخدام کارخانه صنعتی قوطی اسپری افشان راه گستر کارخانه صنعتی قوطی اسپری افشان راه گستر جهت…

استخدام تعدادی نیروی خط تولید قوطی اسپری فلزی در تبریز

استخدام تعدادی نیروی خط تولید در تبریز از افراد واجد شرایط زیر در تبریز دعوت به…