استخدام سر آشپز حرفه ای،صندوقدار در تهران

یک کترینگ معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…