استخدام کارگر خط تولید و کارگر جهت بارگیری در شرکت ایلکین

شرکت ایلکین جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از تعدادی افراد واجد شرایط زیر…