استخدام منشی در شرکت ایگورن

شرکت ایگورن واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر اداری خود به همکاری منشی مسلط به…