استخدام فروشنده حضوری و سرپرست فروش در شرکت ب.آ-کرمانشاه

استخدام شرکت ب.آ شرکت پخش سراسری موادغذایی ب.آ جهت تکمیل کادر خود در استان کرمانشاه از…