دعوت به همکاری هنرجو و فارغ التحصیل رشته تئاتر و هنر در تهران

دعوت به همکاری شرکت یاقوت سلامت در تهران شرکت یاقوت سلامت در تهران جهت یک پروژه…

استخدام مدرس بازیگری و تئاتر در آموزشگاه رایحه هنر پارس -شیراز

استخدام آموزشگاه آزاد سینمایی رایحه هنر پارس آموزشگاه آزاد سینمایی رایحه هنر پارس جهت تکمیل کادر…