استخدام شركت گلبرگ غذايي كورش يكي از شركتهاي تابعه گروه صنعتي گلرنگ در استان فارس

 شركت گلبرگ غذايي كورش يكي از شركتهاي تابعه گروه صنعتي گلرنگ جهت تكميل نيروي انساني خود…

استخدام ویزیتور جهت کار در اهواز و شهرستانهای تابعه

به ویزیتور خانم و آقا جهت کار در اهواز و شهرستانهای تابعه جهت نماینده انحصاری فروش…