استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در مبلمان تاران / کرج

به تعدادی نیروی رویه کوب در استان البرز شهر کرج نیازمندیم. ردیف عنوان شغلی  جنسیت  شرایط…