استخدام راننده با خودرو نیسان در شرکت تافته در اصفهان

استخدام شرکت تافته شرکت تافته جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط…