استخدام کارمند تولید محتوا سابقه تالیف به زبان فارسی در تهران

یک موسسه اعزام دانشجو جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط…

استخدام مسئول واحد تالیف در یک انتشارات معتبر در تهران

یک انتشارات معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر…

استخدام مسئول پروژه تالیف/ رشته عربی، شیمی، علوم اجتماعی

استخدام انتشارات خیلی سبز انتشارات خیلی سبز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…