استخدام همکار جهت کار در غذای تلفنی تاملی در تبریز

به چند نفر همکار ساده جهت کار در غذای تلفنی تاملی در تبریز نیازمندیم. موبایل: 0914xxxxxxx…