استخدام گسترده و جديد سازمان تامين اجتماعي سال 1399

سازمان تامين اجتماعي به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي تابعه، افراد واجد شرايط را…

استخدام در سازمان تامين اجتماعي

به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي، ثبت نام براي شركت اين آزمون از…

استخدام صندوق تامين خسارت هاي بدني سال ۹۹ در سراسر كشور

صندوق تامين خسارت هاي بدني در راستاي مجوز شماره ۱۳۳۸۹۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ سازمان اداري و استخدامي كشور…

استخدام يك شركت معتبر در زمينه توليد و تامين متريال هاي ساختماني در مشهد

يك شركت معتبر در زمينه توليد و تامين متريال هاي ساختماني جهت تكميل كادر فروش خود در…