استخدام سالن کار در رستوران بین المللی تاویت

استخدام رستوران بین المللی تاویت رستوران بین المللی تاویت در تهران از افراد واجد شرایط زیر…