استخدام کارشناس فروش خانم در یک شرکت تبلیغاتی/تهران

یک شرکت تبلبغاتی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…