استخدام مکانیک ماهر، اپراتور و بهره بردار موتور دیزل در شرکت تتاپاور مشهد

آگهی استخدام شرکت تتا پاور مشهد شرکت تتا پاور مشهد جهت تکمیل کادر خود برای مشاغل…

استخدام تکنسین برق در شرکت تتاپاور

آگهی استخدام شرکت تتا پاور مشهد شرکت تتا پاور مشهد جهت تکمیل کادر خود برای مشاغل…

استخدام مهندس یا تکنسین برق و بهره بردار نیروگاه در شرکت تتاپاور

آگهی استخدام شرکت تتاپاور مشهد شرکت تتاپاور مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط…