استخدام حسابدار در شرکت کارن پیشرو تجارت/خراسان رضوی

استخدام شرکت کارن پیشرو تجارت ایرانیان شرکت پـخـش سـراسـری کارن، (شعبه مشهد) وابسته به بزرگترین هلدینگ…

استخدام سرپرست فروش در شرکت کارن پیشرو تجارت/خراسان رضوی

استخدام شرکت پخش سـراسـری کارن شرکت پخش سـراسـری کارن، (شعبه مشهد) وابسته به بزرگترین هلدینگ تولید…