استخدام کارشناس کار با دستگاه HPLC و GC-MASS(شیمی تجزیه)/گیلان

آزمایشگاه مرکزی یک دانشگاه در گیلان در نظر دارد در جهت تکمیل کادر تخصصی آزمایشگاهی خود…