استخدام تحصيلدار آقا در شركت ژاك آندرل در تهران

 شركت ژاك آندرل جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت…