استخدام يك گروه تحقيقاتي در دانشگاه شريف

 يك گروه تحقيقاتي در دانشگاه شريف به يك نيروي متخصص در زمينه الكترونيك ديجيتال و با شرايط…

استخدام يك شركت تحقيقاتي – توليدي در 4 استان كشور

يك شركت تحقيقاتي – توليدي معتبر جهت تكميل كادر خود در استان فارس ، اصفهان ، كرمان…