استخدام نیرو جهت تحویلداری در فست فود پرنده آبی – شیراز

به یک نفر نیروی با سابقه جهت تحویلداری در فست فود پرنده آبی در شیراز نیازمندیم.…