استخدام چند رديف شغلي مركز تخصصي خانه‌ تي‌وي در استان همدان

مركز تخصصي خانه‌ تي‌وي، نمايندگي مجاز سامسونگ جهت تكميل كادر فني و اداري خود در استان همدان…

استخدام شركت مديريت توليد برق جنوب فارس جهت تكميل كادر تخصصي خود در نيروگاه عسلويه

شركت مديريت توليد برق جنوب فارس جهت تكميل كادر تخصصي خود در نيروگاه عسلويه از آقايان…

استخدام يك مركز تخصصي كشاورزي در استان قزوين

يك مركز تخصصي كشاورزي جهت تكميل كادر خود در استان قزوين از افراد واجد شرايط زير…