استخدام كارمند تداركات آشنا به خريد ملزومات داروسازي در البرز

 به كارمند تداركات آقا، كارشناسي رشته هاي مرتبط، آشنا به خريد ملزومات داروسازي با 2 سال سابقه…

استخدام كارمند خريد و تداركات آقا در يك شركت توليدي در البرز

 يك شركت توليدي واقع در البرز، شهرك صنعتي صفادشت جهت تكميل كادر خود از افراد واجد…