استخدام کارمند تدارکات،کارشناس تولید در شرکت معتبر تولیدی-کرج

شرکت معتبر تولیدی واقع در جاده مخصوص کرج جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از…