استخدام تراشکار ماهر در سری تراشی و قطعه سازی/خراسان رضوی

یک سری تراشی و قطعه سازی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد…