استخدام شركت ايران ترانسفو ري در استان تهران

شركت ايران ترانسفو ري در سال جهش توليد با توجه به بيانات ارزشمند رهبر انقلاب اسلامي…