استخدام تراشکار با سابقه در شرکت همدان ترانس در همدان

استخدام شرکت همدان ترانس شرکت همدان ترانس جهت تکمیل کادر خود در استان همدان از افراد…