استخدام تعمیرکار مکانیک آقا در شرکت تراکتورسازی ایران در کرمان

استخدام شرکت تراکتورسازی ایران  شرکت تراکتورسازی ایران – نمایندگی 244 کرمان جهت تکمیل نیروی انسانی بخش تعمیرات…