استخدام نیروی آشنا به اتوکد جهت شرکت مهندسی ایستا ترسیم

به نیروی آشنا به اتوکد جهت شرکت مهندسی ایستا ترسیم نیازمندیم. اطلاعات تماس تلفن 0713xxxxxxx (نمایش…