استخدام کارگر برای مغازه ترشیجات واقع در قزوین

یک مغازه ترشیجات واقع در قزوین جهت تکمیل کادر خود به یکنفر کارگر نیازمند است. ساعت…